Czas parkowania Cena brutto
do 7 minut 0 zł *
7 - 15 minut 30 zł
powyżej 15 minut 1 zł / 1 min.


 
* Od 6-tego wjazdu dziennie opłata 5 zł za każdy kolejny wjazd

Opłata za odholowanie w przypadku złamania zakazu pozostawienia pojazdu bez nadzoru - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł

W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju opłat za korzystanie ze Strefy Kiss&Fly dokonuje się przy szlabanie wyjazdowym (tylko do kwoty 50 PLN w systemie płatności zbliżeniowej) lub w kasach automatycznych zlokalizowanych przed wejściem do terminala. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Regulamin KISS & FLY

 

Czas parkowania Cena brutto
każda rozpoczęta godzina 10 zł
1 dzień 100 zł
2 dni 180 zł
3 dni 260 zł
4 dni 340 zł
5 dni 420 zł
6 - 10 dni  (oferta długoterminowa) 220 zł
11 - 15 dni  (oferta długoterminowa) 270 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 20 zł
  Uwagi:
Za pierwszą dobę opłata naliczana jest po rozpoczęciu 10 godziny parkowania.
Opłaty za kolejne doby/okres naliczane są za każdą rozpoczętą dobę/okres

Opłat za korzystanie z parkingów P1, P2 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem na parkingi. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Pojazdy powyżej 2 metrów wysokości mogą korzystać wyłącznie z parkingu P4 lub parkingu autokarowego.

Regulamin korzystania z parkingów P1,p2

 

Czas parkowania Cena brutto
do 30 minut 20 zł
30 minut - 1 godzina 30 zł
1 - 1,5 godziny 40 zł
2 godziny 50 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina (maksymalnie do 10 godzin) 10 zł
1 doba 130 zł
2 doby 210 zł
3 doby 290 zł
4 doby 370 zł
5 dób 450 zł
6-10 dób 530 zł
11-15 dób 610 zł
Opłata za każdą kolejną rozpoczętą dobę 20 zł
Uwagi:
Za pierwszą dobę opłata naliczana jest po rozpoczęciu 10 godziny parkowania.
Opłaty za kolejne doby/okres naliczane są za każdą rozpoczętą dobę/okres.
 

Parking oferuje najwyższy standard w ofercie Lotniska Chopina. Jest to bardzo dogodnie zlokalizowany parking strzeżony, posiadający 58 przestronnych miejsc parkingowych. Bilet parkingu Premium jest jednocześnie voucherem fast track, tzn. uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki kontroli bezpieczeństwa (jedna osoba wraz z dzieckiem do 13 lat; dodatkowe vouchery w cenie 30 zł/szt. można dokupić u dyspozytora parkingu).

Opłat za korzystanie z parkingu Premium dokonuje się w kasie automatycznej na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasa zlokalizowana jest na parkingu. W kasie można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

 

Czas parkowania Cena brutto
1 - 5 dni 200 zł
6 - 10 dni 220 zł
11 - 15 dni 270 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 10 zł

Parking długoterminowy P4 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia. Parking jest całodobowo strzeżony.

Opłat za korzystanie z parkingu P4 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Regulamin korzystania z parkingu P4

 
Aby otrzymać fakturę za parkowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie, należy przesłać paragon wraz z danymi do faktury na adres:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z dopiskiem „Biuro Parkingów”
ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa

Proszę zwrócić uwagę, aby wysłany paragon był oryginałem potwierdzenia dokonania płatności. Nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie zgłoszenia mailowego ani skanu, kserokopii bądź kopii paragonu.

Faktura zostanie odesłana na wskazany przez Panią/Pana adres.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: fakturyparking@a-cs.pl.

 

Czas parkowania Cena brutto
15 minut 8 zł
1 godzina 24 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 24 zł
opłata maksymalna za dobę 240 zł
UWAGA:

Prosimy opłacić bilet w kasie automatycznej przed wejściem do pojazdu (po opłaceniu biletu 5 minut na wyjazd).

Postój na bilet jednorazowy dozwolony jest wyłącznie poza miejscami 2-15.